VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FILIA PRAHA

Přihláška ke studiu

Učitelství

Přijímací řízení otevřeno!

Více informací níže.

Psychologie

Nové přijímací řízení v letním semestru již brzy otevřeno, začněte studovat od 1.4.2024

Více informací níže.

Důležité novinky

22. 01. 2024

Začněte studovat ještě v akademickém roce 2023/2024. Přijímací řízení pro magisterské studium jednooborové psychologie již bude brzy otevřeno, nemusíte čekat na nový akademický rok 2024/2025. Začněte studovat ještě od 1.4.2024. Sledujte naše stránky, brzy Vám budou poskytnuté další informace.

14. 10. 2023

Pro velký zájem jsme otevřeli mimořádné přijímací řízení pro obor Učitelství pro 1.stupeň základní školy ještě v tomto akademickém roce 2023/2024.
Přijímací brány jsou již otevřené! Doba studia je 4,5 roku – skončete o 1 semestr dříve než ostatní a ušetřete na školném! Čekáme právě na Vás.

O Univerzitě

Chtěli bychom Vám představit Universitas Humanitas Philia Pragensis, dceřinou zahraniční vysokou školu působící na českém území s výukou v českém jazyce, jako mezinárodní projekt Humanitas University .

 

Humanitas University vznikla 23. dubna 1997 v Polsku. Jejím zakladatelem je Aleksander Dudek, Kancléř Univerzity. Na základě rozhodnutí Ministra národního školství č. DNS 1 - 0145/127 / TBM97 byla škola zapsána do registru nestátních vysokých škol pod číslem 110.

Humanitas University patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v Polsku. Díky kvalitnímu vědecko-pedagogickému sboru má za sebou již dvacetiletou úspěšnou tradici. Patří mezi vítěze jedné ze dvou soukromých vysokých škol v Polsku v oblasti obecného akademického profilu.

 

Na základě žádosti Humanitas University, kladného rozhodnutí polské Akreditační komise a polského Ministerstva vědy, vysokého školství a schválení všech dokumentů a skutečností ze strany českého MŠMT je Universitas Humanitas Philia Pragensis zapsána v registru zahraničních evropských škol, která nabízí studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí, a tímto umožňuje studovat zahraniční vysokou školu na území České republiky.

Vize

Nejdůležitějším cílem je zaručit vysoce kvalitní vzdělání a připravit kvalifikované absolventy k plnění nadstandartních manažerských, teoretických a odborných zadání. Budujeme silné akademické centrum v Praze, které zajistí získání odborných znalostí a využití v praxi. Vytváříme regionální a mezinárodní rozvoj, který je prioritním prvkem mise Universitas Humanitas Philia Pragensis.

 

Poskytujeme studentům přístup k nejnovějším teoriím a rozvoji příslušných praktických dovedností a sociálních kompetencí. Velký důraz klademe na rozvoj obecné a organizační kultury studenta a na schopnost přizpůsobit se dynamicky se měnícímu trhu práce. Podílíme se na rozvoji vědy prováděním vědeckého výzkumu a šířením jeho výsledků, jakož i širokou spoluprací s českými, polskými a zahraničními výzkumnými středisky.

Získané vzdělání má pomáhat absolventům vysokých škol porozumět společenským, politickým a civilizačním procesům, vybavit je bohatými interdisciplinárními znalostmi, sjednotit vědu s praxí a připravit je na kontinuální vzdělávání během své profesní činnosti.

Cíle statusu university zahrnují vzdělávání studentů, zvyšování kvalifikace různých profesních skupin a provádění vědeckého výzkumu. Péče o kvalitu vzdělávání, jakož i vhodným výběrem pedagogů a systematickým hodnocením didaktického procesu vyplývá, že absolventi splňují požadavky dnešního trhu práce.

 

Universitas Humanitas Philia Pragensis, v souladu se stoletou tradicí evropských univerzit, odkazuje na univerzitní, obecné humanistické hodnoty, jako je moudrost, pravda, dobro, solidarita a ideologický pluralismus. Ve vědecké a didaktické práci se univerzita snaží utvářet kritické postoje vůči realitě, učit respekt k různým názorům. Universitas se neustále snaží budovat prostředí pro získávání všeobecných znalostí a formovat smysl pro odpovědnost studentů za svou vlastní budoucnost.

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů