VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FILIA PRAHA

Přihláška ke studiu

Psychologie

Přijímací řízení pro akademický rok
2024 / 2025 otevřeno. Jednooborová psychologie od 1. 10. 2024.

Učitelství

Přijímací řízení otevřeno!

Více informací níže.

Změna


Den otevřených dveří dne 28. 6. od 15:00 do 19:00. Těšíme se na Vás! Více informací

Důležité novinky

01. 05. 2024

Zajímá Vás psychologie a chtěli byste tento obor studovat? Chcete si splnit svůj sen, máte maturitu a chcete dosáhnout vyššího vzdělání, nebo pracujete a nevíte, jak studium skloubit s každodenními povinnostmi?
Nabízíme Vám možnost studovat jednooborovou psychologii v kombinované a prezenční formě. Začněte studovat na naší univerzitě v novém akademickém roce 2024 / 2025. Přijímací řízení pro magisterské studium jednooborové psychologie je již otevřeno. Nemusíte čekat s přihláškou na nový akademický rok 2024 / 2025, přihlášku můžete podat okamžitě. Můžete u nás zahájit studium již od 1. 10. 2024.
Naše univerzita nabízí možnost navázání na bakalářské studium, nebo možné přenesení již absolvovaných shodných předmětů z jiné vysoké školy.
Kontaktujte nás emailem: studiumhfp@humanitaspraha.cz nebo na tel.čísle +420 733 568 888

1. 05. 2023

Pro velký zájem jsme otevřeli přijímací řízení pro obor Učitelství pro 1.stupeň základní školy v novém akademickém roce 2024/2025.
Přijímací řízení je již otevřeno. Nemusíte čekat s přihláškou na nový akademický rok 2024 / 2025, přihlášku můžete podat okamžitě.
Doba studia je 4,5 roku – skončete o 1 semestr dříve než ostatní a ušetřete na školném! Čekáme právě na Vás.
Kontaktujte nás emailem: studiumhfp@humanitaspraha.cz nebo na tel.čísle +420 733 568 888

O Univerzitě

Chtěli bychom Vám představit Universitas Humanitas Philia Pragensis, dceřinou zahraniční vysokou školu působící na českém území s výukou v českém jazyce, jako mezinárodní projekt Humanitas University .

 

Humanitas University vznikla 23. dubna 1997 v Polsku. Jejím zakladatelem je Aleksander Dudek, Kancléř Univerzity. Na základě rozhodnutí Ministra národního školství č. DNS 1 - 0145/127 / TBM97 byla škola zapsána do registru nestátních vysokých škol pod číslem 110.

Humanitas University patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v Polsku. Díky kvalitnímu vědecko-pedagogickému sboru má za sebou již dvacetiletou úspěšnou tradici. Patří mezi vítěze jedné ze dvou soukromých vysokých škol v Polsku v oblasti obecného akademického profilu.

 

Na základě žádosti Humanitas University, kladného rozhodnutí polské Akreditační komise a polského Ministerstva vědy, vysokého školství a schválení všech dokumentů a skutečností ze strany českého MŠMT je Universitas Humanitas Philia Pragensis zapsána v registru zahraničních evropských škol, která nabízí studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí, a tímto umožňuje studovat zahraniční vysokou školu na území České republiky.

Vize

Nejdůležitějším cílem je zaručit vysoce kvalitní vzdělání a připravit kvalifikované absolventy k plnění nadstandartních manažerských, teoretických a odborných zadání. Budujeme silné akademické centrum v Praze, které zajistí získání odborných znalostí a využití v praxi. Vytváříme regionální a mezinárodní rozvoj, který je prioritním prvkem mise Universitas Humanitas Philia Pragensis.

 

Poskytujeme studentům přístup k nejnovějším teoriím a rozvoji příslušných praktických dovedností a sociálních kompetencí. Velký důraz klademe na rozvoj obecné a organizační kultury studenta a na schopnost přizpůsobit se dynamicky se měnícímu trhu práce. Podílíme se na rozvoji vědy prováděním vědeckého výzkumu a šířením jeho výsledků, jakož i širokou spoluprací s českými, polskými a zahraničními výzkumnými středisky.

Získané vzdělání má pomáhat absolventům vysokých škol porozumět společenským, politickým a civilizačním procesům, vybavit je bohatými interdisciplinárními znalostmi, sjednotit vědu s praxí a připravit je na kontinuální vzdělávání během své profesní činnosti.

Cíle statusu university zahrnují vzdělávání studentů, zvyšování kvalifikace různých profesních skupin a provádění vědeckého výzkumu. Péče o kvalitu vzdělávání, jakož i vhodným výběrem pedagogů a systematickým hodnocením didaktického procesu vyplývá, že absolventi splňují požadavky dnešního trhu práce.

 

Universitas Humanitas Philia Pragensis, v souladu se stoletou tradicí evropských univerzit, odkazuje na univerzitní, obecné humanistické hodnoty, jako je moudrost, pravda, dobro, solidarita a ideologický pluralismus. Ve vědecké a didaktické práci se univerzita snaží utvářet kritické postoje vůči realitě, učit respekt k různým názorům. Universitas se neustále snaží budovat prostředí pro získávání všeobecných znalostí a formovat smysl pro odpovědnost studentů za svou vlastní budoucnost.

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů