Bakalářské studium

Specializace Řízení bezpečnosti

Studium v Praze

Bakalářský vzdělávací program

Obor: Management

Specializace v oboru: Řízení bezpečnosti

Forma studia: kombinovaná

Výuka bude probíhat v Praze o víkendech, cca co 2-3 týdny.

Délka studia: 3-leté (6 semestrů)

Na základě posouzení vysokoškolského vzdělání uchazeče Garantem oboru Management možnost uznání předmětů nebo části studia shodných se vzdělávacím programem oboru Management na VŠ Humanitas Filia Praha.

 

Možnost uznání části studia absolvovaných na jiné vysoké škole ve stejném studijním oboru - Žádost ke stažení .

 

Možnost uznání předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole v jiném studijním oboru - Žádost ke stažení .

 

Možnost přestupu z jiné vysoké školy - Žádost ke stažení .

 

Ukončení studia: státní zkouška s obhajobou diplomové práce

 

Popis specializace:

Potřeba bezpečnosti je jednou z nejdůležitějších potřeb jednotlivců, ale i celé společnosti. Měnící se politická a ekonomická realita vyžaduje neustálou připravenost provádět aktivity související s bezpečností v různých oblastech života.

 

Specializace Řízení bezpečnosti, je reakcí na potřeby trhu práce v této oblasti. Součástí studijního programu je školení specialistů pro veřejnou správu, státní služby a společnosti v oblasti krizového řízení a ohrožení bezpečnosti státu.

 

Absolvent Specializace Řízení bezpečnosti bude mít znalosti, dovednosti a sociální kompetence v oblasti organizace a managementu, jakož i teorie a bezpečnostních systémů. Bude  připraven pracovat jak ve strukturách veřejné správy (vládní, samosprávné, centrální a terénní), tak i ve vládních, nevládních a ekonomických institucích.

 

Absolventi mohou pracovat v povoláních souvisejících s bezpečností:

 • ve vězeňské službě,
 • ve službách pro krizové řízení v různých organizacích,
 • v institucích místní samosprávy,
 • v organizačních bezpečnostních složek,
 • v civilní obraně státu,
 • v bezpečnostních odděleních velkých organizačních jednotek.

 

Příklady vzdělávacích okruhů:

 • Základy organizace a řízení
 • Řízení lidských zdrojů
 • Public Relations
 • Veřejná bezpečnost
 • Bezpečnost místních komunit v politice územních samosprávných celků
 • Přeshraniční bezpečnostní hrozby
 • Bezpečnostní strategie EU a členských států

 

Vzdělávací plán bakalářského programu oboru Management, Specializace: Řízení bezpečnosti

Odkaz ke stažení .

 

Školné:

Kombinovaná forma studia

 • Měsíční: 5.100,-Kč
 • Semestrální: 26.600,-Kč
 • Roční se slevou: 52.400,-Kč

Platby školného provádějte bankovním převodem:

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo b.ú.: 123-1323790267/0100

Variabilní symbol: ID studenta (osobní číslo indexu studenta)

Do poznámky: Příjmení, jméno, účel platby

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů