Magisterské studium

Specializace Psychologie

Studium v Praze

Magisterský vzdělávací program

Studijní obor: jednooborová PSYCHOLOGIE

Specializace v oboru:

 • Pedagogická psychologie a psychoprofylaxe
 • Klinická psychologie a psychologie osobnosti

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Výuka v prezenční (denní) formě probíhá dle harmonogramu od pondělí do pátku.

Výuka v kombinované formě probíhá o víkendech, cca co 2-3 týdny.

Délka studia: 4,5-ti leté

Na základě posouzení vysokoškolského vzdělání uchazeče Garantem oboru Psychologie možnost uznání předmětů nebo části studia shodných se vzdělávacím programem oboru Psychologie na VŠ Humanitas Filia Praha.

 

Možnost uznání části studia absolvovaných na jiné vysoké škole ve stejném studijním oboru - Žádost ke stažení .

 

Možnost uznání předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole v jiném studijním oboru - Žádost ke stažení .

 

Možnost přestupu z jiné vysoké školy - Žádost ke stažení .

 

Ukončení studia: státní zkouška s obhajobou magisterské práce

 

Popis oboru:

Prestižní studijní obor, který získal ocenění Ministerstva vysokého školství v Polsku za nejvíce inovativní a moderní program zaměřený na praktickou a teoretickou přípravu absolventů pro povolání samostatného psychologa v profesi: klinický psycholog, školní psycholog, dětský psycholog, který pracuje jako specialista v pedagogické terapii, specialista na závislostní psychoterapii, specialista na závislostní terapii.

 

Absolvent po absolvování pětiletého magisterského studia na UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS získá magisterský titul a profesní titul MASTER OF PSYCHOLOGY a bude mít obecnou a podrobnou psychologickou kvalifikaci v souladu s ustanoveními zákona o povolání psychologa (Journal of Laws 2001, No. 73, item 763).

 

Uplatnění absolventů:

Koncepce vzdělávání a rozvinutý studijní program oboru Psychologie na UNIVERSITAS HUMANITAS PHILIA PRAGENSIS zohledňuje potřeby českého a

evropského trhu, zejména pak trh práce zaměřený na praktickou a teoretickou přípravu absolventů plně na povolání psychologa v hlavním rozsahu pro takové profese jako: klinický psycholog, školní psycholog, dětský psycholog, který pracuje jako specialista v pedagogické terapii, specialista na závislostní psychoterapii, specialista na závislostní terapii, a zejména vykonává funkce vyžadující kompetence získané během studia v následujících specializacích:

 • Pedagogická psychologie a psychoprofylaxe
 • Klinická psychologie a psychologie osobnosti

Psychologové jako specialisté na vzdělávání, sociální prevenci a resocializaci jsou dobrými kandidáty na práci pro:

 • terapeutická, resocializační a pečovatelská a resocializační zařízení,
 • instituce oprávněné vést mediační zařízení,
 • nápravná zařízení pro mladistvé,
 • vězeňské instituce a detenční střediska,
 • sociální a profesionální soudní opatrovnictví,
 • policie
 • vzdělávací instituce (školy, mateřské školy atd.)

 

Příklady vzdělávacích okruhů:

Studiem psychologie získáte znalosti v oblasti: obecné psychologie, metodologie psychologického výzkumu, teorie osobnosti, psychometrie, psychologického poradenství, zásad individuální a sociální komunikace a psychoterapie, psychoprofylaxe, klinické, sociální, vzdělávací, školní psychologie, rodiny, práce, organizace a managementu , marketing, standardy pro konstrukci psychologických diagnostických metod a jejich využití v různých oblastech psychologické práce (vzdělávání, zdravotnictví, nápravná zařízení, pracoviště, vojenské a policejní služby, marketing, reklama, média).

 

Vzdělávací plán magisterského programu oboru Psychologie

Prezenční forma studia odkaz ke stažení .

 

Vzdělávací plán magisterského programu oboru Psychologie

Kombinovaná forma studia odkaz ke stažení .

 

Školné:

Prezenční forma studia

 • Měsíční: 9.720,-Kč
 • Semestrální: 48.200,-Kč
 • Roční se slevou: 95.600,-Kč

 

Kombinovaná forma studia

 • Měsíční: 6.600,-Kč
 • Semestrální: 33.900,-Kč
 • Roční se slevou: 67.000,-Kč

Platby školného provádějte bankovním převodem:

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo b.ú.: 123-1323790267/0100

Variabilní symbol: ID studenta (osobní číslo indexu studenta)

Do poznámky: Příjmení, jméno, účel platby

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů