Průběh přihlášení ke studiu

Krok za krokem

1.  Vyplňte online registraci ke studiu

Odkaz .

Prostudujte Studijní a zkušební řád Humanitas University, odkaz ke stažení .

 

2.  Vytiskněte dokumenty

• Přihláška ke studiu (součástí je Osobní dotazník a Souhlas se zpracováním osobních údajů) – po vyplnění registračního formuláře bude možné dokumenty stáhnout.

• 2 x Smlouva o studiu – po vyplnění registračního formuláře bude možné dokumenty stáhnout.

• 2 x Příloha smlouvy (platební podmínky) – po vyplnění registračního formuláře bude možné dokumenty stáhnout.

Imatrikulační slib (česká a polská verze) – po vyplnění registračního formuláře bude možné dokumenty stáhnout.

 

3. Zkompletujte tyto dokumenty:

• Podepsané dokumenty z registrace, viz výše,

• Ověřená kopie maturitního vysvědčení (pro přijetí ke studiu bakalářského nebo jednolitého magisterského vzdělávacího programu),

• Ověřená kopie bakalářského diplomu a suplementu – dodatku k diplomu (pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského vzdělávacího programu nebo k přistoupení ke studiu jednolitého magisterského vzdělávacího programu),

• 2 podepsané barevné fotografie (velikost 3,5 cm x 4,5 cm, dle požadavku na OP),

• Obyčejná kopie průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a průkazu zdravotní pojišťovny,

• Potvrzení o provedení požadovaných plateb.

 

4. Proveďte platby za studium bankovním převodem:

Humanitas Praha, Česká republika

Název banky: Komerční banka, a.s., číslo b.ú.: 123-1323790267/0100

 

Humanitas Sosnowiec, Polsko

Název banky: Komerční banka, a.s., číslo b.ú.: 115-2880190277/0100

 

Variabilní symbol: posledních 6 čísel OP (po přijetí ke studiu vyplňujte ID studenta)

Do poznámky: Příjmení, jméno, účel platby

• Přijímací a administrativní poplatek:  2.700,-Kč

• 1 splátka školného (roční, semestrální nebo měsíční)

 

5. Zašlete komplet dokumentů do Kanceláře přijímacího řízení Vysoké školy Humanitas

Adresa:  Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 

6. Gratulujeme, jste studentem Vysoké školy Humanitas

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů