Knihovna

Knihovna University Humanitas

Hlavní odkaz

Online Katalog Knih

Sbírka knihovny University Humanitas obsahuje 35 000 knih / svazků pečlivě vybraných podle vzdělávacího profilu a podrobných pokynů doporučených pro jednotlivé studijní obory. Oddělení jazyků je doplněno slovníky a multimediálními materiály pro výuku cizích jazyků. Celá sbírka knih byla rozdělena do dvou knihovnických oddělení. Studovna obsahuje jednotlivé kopie všech získaných titulů, včetně nejnovějších vydání právních knih a učebnic.

 

Byla oddělena samostatná referenční sbírka zahrnující: slovníky, lexikony, obecné a specializované encyklopedie a profesionální průvodce. Půjčovna zahrnuje zbývající části sbírky k zapůjčení, tedy pro  samostudium. Bez ohledu na místo sdílení byla sbírka knihovny University Humanitas uspořádána podle oddělení, mezi jejichž hlavní patří: veřejná správa, bankovnictví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, národní bezpečnost, žurnalistika, ekonomie, elektroradiologia, finance: podniky, veřejnost, místní správa, marketing, prodej nemovitostí, organizace společnosti, pedagogika, správní řízení, zákon a jeho různé varianty, psychologie, public relations, reklama, místní správa, statistiky, Evropská unie, obchodní management, zdraví.

 

K dispozici jsou také knihy o informatice, etice, filozofii, sociologii, sociální komunikaci, kulturní historii a jazykové učebnice.

Online katalog odkaz

Online Katalog Časopisů

Časopisy v knihovně University Humanitas jsou k dispozici pouze pro prohlížení ve studovně v Sosnovci. V současné době je k dispozici 130 titulů, včetně 4 titulů v cizím jazyce. V online katalogu knihovny můžete prohledávat kolekce časopisů podle názvu článku i samotného časopisu.

Časopisy podle tématu: problematika Evropy, Ekonomika a finance, Právo a správa, Sociální politika, Pedagogika a psychologie, Žurnalistika a sociální komunikace, Management a marketing, Národní bezpečnost, Anglická filologie, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Elektroradiologia.

Online katalog odkaz

Universitas Humanitas Philia Pragensis spolupracuje s Knihovnou Akademie Věd ČR, v.v.i.

Knihovna AV ČR, v. v. i. (jinak též KNAV), je univerzální vědecká knihovna sídlící v Praze při Akademii věd České republiky. Funguje za účelem podpory vědeckého výzkumu jednotlivých pracovišť AV ČR a poskytování „knihovnických, informačních, výpůjčních, reprografických a digitalizačních služeb“.[1] Na samotné půdě knihovny pak probíhá výzkum v oblasti knihovědy a vědeckých informací.

Online katalog odkaz

Knihovny, které doporučujeme

Národní knihovna České republiky

Více informací naleznete zde.

Národní technická knihovna

Více informací naleznete zde.

Online katalog odkaz

Online katalog odkaz

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů