Akční školné

Vaše registrace byla schválená, nyní si stáhněte potřebné dokumenty

Dokumenty ke stažení

 • Magisterské studium obor Pedagogika - učitelství od 9. semestru

  • Přihláška ke studiu 2020/21 – .

  • Smlouva o studiu 2020/21 – .

  • Příloha č.1 Poplatky a školné – prezenční forma studia 2020/21 .

  • Imatrikulační slib – .

  • Žádost o přestup z jiné vysoké školy do 9. semestru – .

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů